แนวคิดหลัก: ธรรมชาติที่ทันสมัย
จากแรงบันดาลใจที่มาจากความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและขุนเขา ผสมผสานกับแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ บ้านพักตากอากาศเพื่อตอบรับ lifestyle ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แนวคิดงานสถาปัตยกรรมเกิดจากการนำเส้นสายของธรรมชาติเบื้องหลัง ค่อยเรียงร้อย เกี่ยวพัน ผ่านพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบสู่ตัวอาคาร จากภายนอกสู่ภายใน สร้างสรรค์พื้นที่ใช้งาน(อยู่อาศัย) ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัว เกิดเป็นรูปแบบอาคารซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งดูทันสมัยและกลมกลืนกับธรรมชาติไปพร้อมกัน
แนวคิดประกอบ
- การประหยัดพลังงานของอาคาร โดยใช้การกำหนดทิศที่ตั้งที่ถูกต้อง
- การเลือกใช้วัสดุที่ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ
- การสร้างอารมณ์และบรรยากาศของแสงภายในห้อง ให้มีเอกลักษณ์พิเศษ ในช่วงเวลาต่างๆ
- การนำองค์ประกอบที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ น้ำ และ หิน มาใช้ในการกำหนดรูปทรง สีสัน และ พื้นที่ว่าง
สงวนลิขสิทธิ์ิ์ © 2013 sucrethailand.com
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2012